Commissie bespreekt meest relevante zaken

23 maart 2019 – Door de corona-maatregelen ziet het programma er op donderdag raadsdag 26 maart anders uit dan gebruikelijk. De burgemeester heeft in haar functie als voorzitter van de raad bepaald dat de beeldvormende activiteiten van de commissies tot nader order niet doorgaan.

Ook de oordeelsvormende vergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur ging op donderdag 19 maart niet door. De meest relevante onderwerpen uit die vergadering worden op donderdag 26 maart samengevoegd met de meest relevante bespreekpunten van de commissie Sociaal Domein en Wonen in een oordeelsvormende vergadering van de commissie Algemeen. Deze vergadering begint om 20.00 uur.

De commissie bespreekt onder meer de ontwikkelingen in Delft omtrent het coronavirus en een voorstel van het college voor een maximale financiële bijdrage aan NeXt!Delft van 1,15 miljoen euro. Daarnaast behandelt de commissie het rapport van de Delftse Rekenkamer over de vindbaarheid van beleidsinformatie.

Belangstellenden wordt vriendelijk gevraagd om de vergaderingen via de webcast te volgen. De publieke tribune in de raadszaal is gesloten.

Inspreken kan tijdens de oordeelsvormende commissievergaderingen, maar als u wilt inspreken en liever niet naar het stadhuis komt, kunt u dit ook schriftelijk doen. Uw bijdrage kunt u mailen naar griffie@delft.nl.

Pagina opties