Commissie bespreekt lucht, geluid en APV

Dit item is verlopen op 12-12-2010.

12 november 2010 – De leden van de commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid gaan in de overlegvergadering van donderdag 18 november onder meer praten over de verbetering van de luchtkwaliteit in Delft. De vergadering volgt na de procedurevergadering die om 20.00 uur begint. 

De nota Actualisatie plan van aanpak luchtkwaliteit 2006 omschrijft onder meer de maatregelen die de gemeente Delft moet nemen om de lucht in Delft schoner te krijgen. Dat moet de gemeente wettelijk doen voor die plekken in de stad waar de lucht vuiler is dan de toegestane normen.

In Delft is de lucht bijna overal schoon, alleen op sommige plekken zijn de normen voor stikstofdioxide te hoog. In het plan van aanpak staat dat die normen omlaag kunnen door het aantal vervoersbewegingen te verminderen (minder verkeer), door schoner verkeer te stimuleren (minder vervuilende brandstoffen) en door het vracht- en tractorverkeer te weren uit het stedelijk gebied.

Daarnaast praat de commissie aanstaande donderdag over de brieven van het college die gaan over het beleid hogere waarden Wet geluidhinder en de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking. De commissie hoeft over deze agendapunten geen advies aan de gemeenteraad te geven.

Dat moet ze wel doen bij de bespreking van het raadsvoorstel over een aantal wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze verordening wordt jaarlijks geactualiseerd en geldt telkens vanaf 1 januari.

Pagina opties