Commissie bespreekt Inkoopplan Jeugdhulp

Dit item is verlopen op 30-09-2017.
31 augustus 2017 – De aftrap van het nieuwe vergaderseizoen wordt op dinsdag 5 september verricht door de commissie Sociaal Domein en Wonen. De commissie bespreekt die avond in de overlegvergadering onder meer het voorstel Inkoopplan Jeugdhulp – Wmo Delft.

De huidige contracten voor jeugdhulp eindigen op 31 december 2017. Dit betekent dat de gemeenten de jeugdhulp opnieuw moeten aanbesteden. De Wmo-hulp hoeft nog niet te worden aanbesteed, omdat die contracten verlengd worden tot en met 2018. De commissie adviseert de gemeenteraad over dit voorstel, zodat in de raadsvergadering op donderdag 28 september een besluit kan worden genomen over dit voorstel.

Op de agenda van de overlegvergadering staan verder het jaarverslag Leerplicht en RMC 2015-2016, het cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp en de halfjaarrapportage statushouders april 2017.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur begint. De commissievergadering wordt voorafgegaan door een presentatie van Woonbron. Deze begint om 19.15 uur.

Presentatie Woonbron

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties