Commissie bespreekt Het Nieuwe Inzamelen

Dit item is verlopen op 11-03-2019.
11 februari 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer wordt op dinsdag 12 februari onder meer de trimesterrapportage en de evaluatie Het Nieuwe Inzamelen van Avalex besproken.

De evaluatie beschrijft de eerste resultaten van Het Nieuwe Inzamelen door Avalex in de zes deelnemende gemeente. In de begeleidende brief aan de raad kondigt het college aan dat Avalex in mei van dit jaar met een evaluatie komt die is toegespitst op Delft.

De commissie buigt zich in deze vergadering verder over het voorstel over een kredietaanvraag voor de aankoop van een perceel op de kop van de Nieuwe Haven. Het college vraagt de raad hiervoor een bedrag van 600.000 euro beschikbaar te stellen.

Daarnaast bespreekt de commissie de bestuurlijke stand van zaken in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties