Commissie bespreekt gunningsbesluit Nieuwe Kantoor

Dit item is verlopen op 30-10-2012.
30 september 2012 - In de overlegvergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte staat donderdag 4 oktober een wensen- en bedenkingenprocedure rond het voorgenomen gunningsbesluit voor de bouw van Het Nieuwe Kantoor op de agenda.

De commissie krijgt bij dit agendapunt de gelegenheid wensen en bedenkingen te uit die worden opgenomen in een brief van de commissie aan de gemeenteraad. De brief wordt als ingekomen stuk vastgesteld in de raadsvergadering van oktober.

De commissie bespreekt in deze vergadering verder het voorontwerp-bestemmingsplan Zuidwest 3 – Tanthof en de collegebrief over het afdoen van de motie Behoud gesloten circuit parkeren. Op verzoek van de SP buigt de commissie zich ook over het parkeren in de Bomenwijk.

De commissie begint om 20.00 uur met de procedurevergadering. Aansluitend wordt de overlegvergadering gehouden.

Pagina opties