Commissie bespreekt financiën regioverbanden

Dit item is verlopen op 23-06-2019.
23 mei 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Algemeen worden op dinsdag 28 mei de zienswijzen besproken op de ontwerpbegrotingen van de diverse regionale samenwerkingsverbanden waar Delft deel van uitmaakt.

De fracties krijgen in deze vergadering de kans om te reageren op de zienswijzen die het college van B en W heeft opgesteld bij de ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen. De regelingen die aan bod komen zijn de GR GGD en VT Haaglanden, GR Inkoopbureau H10, Avalex, Omgevingsdienst Haaglanden ODH, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Veiligheidsregio Haaglanden, Regionale Belasting Groep en de GRB Delft-Rijswijk.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties