Commissie bespreekt evenementenbeleid

Dit item is verlopen op 03-11-2017.
3 oktober 2017 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur staat op donderdag 5 oktober het evenementenbeleid ter discussie.

De commissie bespreekt bij dit onderwerp onder meer het eindrapport van de Delftse Rekenkamer Openbare Orde en Veiligheid Evenementen en de nota Doorontwikkeling Evenementenbeleid. Het rapport van de rekenkamer wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Over de nota neemt de raad geen besluit, maar als fracties daartoe aanleiding zien kunnen ze moties indienen.

Verder behandelt de commissie in deze vergadering het principebesluit om het aandeelhouderschap in energiebedrijf Eneco af te bouwen en het voorstel over het internationaal beleid 2018-2020. 

In deze commissie wordt ook de bestuurlijke stand van zaken in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag besproken.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, aansluitend op de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Inspreken in de overlegvergadering

Pagina opties