Commissie bespreekt evaluatie verkeersknip

Dit item is verlopen op 07-07-2018.
7 juni 2018 – De commissie Algemeen heeft op de agenda van de overlegvergadering op dinsdag 12 juni onder meer de evaluatie van de verkeersknip Kristalweg staan.

De commissie bespreekt verder onder meer het voorstel van het presidium om de vragenronde na insprekers uit de commissieverordening te schrappen. Voorts staat de commissie stil bij de laatste bestuurlijke stand van zaken in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De commissie buigt zich daarnaast over de voorstellen Inkoopstrategie Jeugdhulp 2020-2024 en Vestigen voorkeursrecht op 3 percelen in Schieoevers-Zuid. Op de overlegvergadering staan verder ook de voortgang in de Spoorzone en de brief van het college over het uitvoeringsplan Microbereikbaarheid 2018-2019.

De overlegvergadering begint rond 19.45 uur en wordt voorafgegaan door de procedurevergadering die om 19.30 uur van start gaat. De vergadering is openbaar. Belangstellenden zijn welkom in de raadszaal of kunnen de vergadering thuis via de webcast bekijken.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties