Commissie bespreekt economische strategie

Dit item is verlopen op 29-10-2015.
29 september 2015 – In de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur wordt op donderdag 1 oktober onder meer de notitie economische strategie Delft besproken. 

De commissie gaat bij dit agendapunt in gesprek met een aantal vertegenwoordigers van Delft van instellingen die een belangrijke rol spelen in de economische ontwikkeling van Delft.

In de inhoudelijke bespreking van de notitie kan de commissie het college kaderstellende uitspraken meegeven. Op verzoek van het CDA kan de commissie hierbij ook de beantwoording van schriftelijke vragen betrekken over het vertrek van Samsung uit Delft. Daarnaast heeft het CDA een notitie Het kan nog slimmer aangeboden om bij de commissiebespreking te betrekken.

Verder bespreekt de commissie in de overlegvergadering een voorstel over de verzelfstandiging van de warenmarkten en de bestuurlijke reactie op de begrotingsscan.

De overlegvergadering start rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur begint. De commissievergadering is openbaar en wordt gehouden in de raadszaal.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering 

Pagina opties