Commissie bespreekt bestemmingsplannen

Dit item is verlopen op 30-04-2017.
30 maart 2017 – De commissie Ruimte en Verkeer heeft voor de overlegvergadering op dinsdag 4 april onder meer de bestemmingsplannen Buytenweye en Noordwest 2 op de agenda staan.

Bestemmingsplan Buytenweye omvat het plangebied dat is ingericht als tijdelijke moestuin grenzend aan een parkeerterrein bij verzorgingshuis Die Buytenweye. Er bestaan plannen om op de plek van de moestuin woningbouw te realiseren. Met een herziening van het huidige bestemmingsplan wordt dit mogelijk gemaakt.

Het bestemmingsplan Noordwest 2 dateert van oktober 2006 en is toe aan een actualisatie. In het plan is een functiewijziging opgenomen voor het pand Mina Krusemanstraat 40-44. De maatschappelijke functie wordt gewijzigd in een woonbestemming.

De commissie bespreekt in deze vergadering verder de voortgangsrapportage ontwikkeling Spoorzone Delft vierde kwartaal 2016 en de afdoening van de toezegging over het jaarlijks aanleveren van de financiële update Strategische Agenda Mobiliteit.

De commissie krijgt op deze avond vanaf 19.15 uur een presentatie over de voorgangsrapportage van het Spoorzoneproject. De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.

Presentatie voortgangsrapportage Spoorzone

Procedurevergadering

Overlegvergadering

Pagina opties