Commissie bereidt zich voor op Kadernota

Dit item is verlopen op 17-06-2016.
17 april 2016 – Met een technische presentatie over het financieel meerjarenbeleid van de Kadernota start in de overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur op donderdag 19 mei voor de fracties de voorbereiding op de behandeling van de Kadernota. 

In de vergadering van aanstaande donderdag kunnen fracties verhelderende vragen stellen over de financiën in komende jaren.

De politiekinhoudelijke bespreking van de Kadernota wordt gehouden in de commissie op 16 juni, waarbij inwoners en instellingen ook hun zegje kunnen doen.

De commissie behandelt verder een gewijzigd raadsvoorstel over de Gemeenschappelijke bedrijfsvoeringsorganisatie Delft-Rijswijk voor IT-diensten. De commissie wordt tevens om advies gevraagd over het initiatiefvoorstel Elk stembureau telt van Onafhankelijk Delft.

Vast onderdeel op de agenda is de bespreking van de bestuurlijke stand van de zaken in de Metropoolregio. Voorts wordt de fracties gevraagd of zij kunnen instemmen met de concept-zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 van de Metropoolregio. In de voorafgaande procedurevergadering wordt bezien of fracties aanleiding zien om de concept-zienswijze op de ontwerpbegroting van de Veiligheidsregio Haaglanden ook te bespreken. 

De commissie staat ook stil bij de gemeentelijke ombudsfunctie. De commissie wordt gevraagd aan te geven of continuering van gebruikmaking van de Nationale ombudsman de voorkeur heeft, danwel behoefte bestaat aan een vervolgtraject waarbij een eventuele inzet van de ombudsman van Den Haag verder wordt onderzocht.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties