Commissie bekijkt tramlijn 19 kritisch

Dit item is verlopen op 15-05-2009.

15 april 2009 – De leden van de commissie Ruimte en Verkeer hebben dinsdag 14 april hun bezorgdheid uitgesproken over de voortgang van de aanleg van tramlijn 19. 

Het CDA vroeg begin dit jaar om een bespreking van de voortgangsrapportage over tramlijn 19 plus aanvullende informatie van het college van B en W.

De leden van de commissie vroegen zich onder meer af of er meer onverwachte problemen zijn te verwachten, zoals de Kapelsbrug die veel grootschaliger aangepast moet worden dan in eerste instantie voorzien was.. Het CDA wil bovendien dat het historisch karakter van de brug bewaard blijft. Wethouder Anne Koning maakte daarbij een financieel voorbehoud. De commissie verzocht haar tijdig met nadere informatie over tramlijn 19 en de renovatie van de Kapelsbrug te komen.


Bousquet

Lovende woorden had de commissie, op Leefbaar Delft na, over het bestemmingsplan Molenstraat-Hoefijzersteeg (Bousquet) De commissie was zeer positief over de uitwerking van het terrein van de voormalige zeepfabriek. Een buurtbewoner vroeg de commissie aandacht voor de gewijzigde verkeerssituatie. Het plan zal door de gemeenteraad met een stemverklaring van Leefbaar Delft worden afgehamerd.
 

Ambitienota

De ambitienota Visie Openbare Ruimte werd in grote lijnen door de leden van de commissie Ruimte en Verkeer onderschreven. De nota is een bouwsteen voor de integrale Visie Openbare Ruimte en was ter informatie voorgelegd aan de commissie.. Vanuit de commissie werden diverse suggesties meegegeven voor de verdere uitwerking van de ambities.  

Pagina opties