Commissie begint een half uur eerder

Dit item is verlopen op 13-12-2017.
13 november 2017 – De commissie Sociaal Domein en Wonen begint op dinsdag 14 november, niet om 20.00 uur, maar al om 19.30 uur met de procedurevergadering. De overlegvergadering start rond 19.45 uur.

In de overlegvergadering bespreekt de commissie onder meer de kadernota Innovatie Sociaal Domein III en  het voorstel om de school voor speciaal basisonderwijs De Bouwsteen op te heffen. Verder kan de commissie wensen en bedenkingen laten horen over de oprichting van de Toegang. Op verzoek van de SP, PvdA en Onafhankelijk Delft staan ook de sloopplannen van Woonbron in de Dr. Schaepmanstraat op de agenda.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering   

Pagina opties