Commissie Algemeen start nieuwe vergadercyclus

Dit item is verlopen op 14-05-2014.
14 april 2014 – Met een vergadering van de commissie Algemeen begint dinsdag 15 april om 20.00 uur de vergadercyclus van de nieuwe raadsperiode.

In de overlegvergadering bespreekt de commissie onder meer het rapport van de Delftse Rekenkamer Delftse re-integratie gereed? Nulmeting, benchmark en stresstest voor de participatiewet. Op de agenda staan verder de prestatieafspraken 2014-2018 met de woningcorporaties, de achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de stand van zaken in de Spoorzone en de bouw van het nieuwe stadskantoor.

De overlegvergadering begint rond 20.30 uur en wordt voorafgegaan door de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties