Commissie Algemeen houdt extra overleg

Dit item is verlopen op 16-05-2018.
16 april 2018 – De commissie Algemeen houdt op donderdag 19 april  om 20.00 uur een extra overlegvergadering.

De commissie bespreekt in deze vergadering onderwerpen die te maken hebben met het sociaal domein en wonen. Op de agenda staan onder meer het Koersdocument Kansen voor ieder kind en de Halfjaarrapportage programma statushouders.

De notitie en rapporten over de toegankelijkheid van de openbare ruimte in Delft zijn eveneens onderwerp van overleg. Op verzoek van STIP, D66 en ChristenUnie wordt tevens de collegebeantwoording besproken na  schriftelijke vragen van STIP en ChristenUnie over de ambassadeurs studentenhuisvesting.  

Agenda overlegvergadering

Pagina opties