Commissie Algemeen geeft aftrap nieuwe vergadercyclus

Dit item is verlopen op 17-04-2010.

17 maart 2010 - Met de vergadering van de commissie Algemeen is dinsdag 16 maart de vergadercyclus van de nieuwe raadsperiode begonnen. De commissie Algemeen adviseert de gemeenteraad zolang er geen commissieleden/niet-raadsleden zijn benoemd. Dat gebeurt volgende maand.

Op de agenda van de procedurevergadering stond onder meer het voorstel van het college aan de raad over de budgetoverhevelingen 2009. Na enige discussie werd door de commissie besloten om dit voorstel alsnog voor bespreking in de raadsvergadering van 25 maart aanstaande te agenderen, maar het college tegelijkertijd te vragen om een aanvullend stuk waarin wordt ingegaan op door de commissie overgenomen punten.
Demissionair wethouder Saskia Bolten zegde toe dit aanvullende stuk uiterlijk vrijdag 19 maart 2010 aan te leveren.


Jeugdwerkloosheid

In de overlegvergadering besloot een meerderheid van de commissie dat het raadsvoorstel over de invulling van het regionaal actieplan jeugdwerkloosheid en het ordevoorstel planning- en controlcyclus 2010 als hamerstukken op de raadsagenda van 25 maart komen te staan.

Op verzoek van de VVD-fractie werd de brief besproken waarin de bewonersvereniging Grachtengebied Zuid en belangenvereniging Wateringse Poort hun zorgen kenbaar maken over het verdwijnen van circa 30 parkeerplaatsen op de Oude Delft. De VVD-fractie wilde graag vóór de raad van 25 maart aanstaande meer informatie van het college over de compenserende maatregelen die getroffen worden voor het verdwijnen van deze parkeerplaatsen. Demissionair wethouder Lian Merkx zegde toe dit verzoek door te geven aan haar collega Anne Koning, omdat deze compenserende parkeermaatregelen binnen de portefeuille van Koning zouden vallen.


Varens

In de commissie werd ook van gedachten gewisseld over een brief van het college over het voorkomen van de vernietiging van zeldzame varens. De D66-fractie wilde van wethouder Merkx weten of het huidige beleid voldoende is om zeldzame planten die bij bouwprojecten worden ontdekt te beschermen.

Volgens Merkx beschikt Delft, mede dankzij de inzet van natuurvereniging KNNV, over een inventarisatie van zeldzame planten en zijn ook aannemers bekend met de procedures die hierbij gevolgd moeten worden. Het beleid van de gemeente is er zeker op gericht om zeldzame planten te beschermen, maar dit lukt in de praktijk niet altijd.

Pagina opties