Commissie Algemeen bespreekt ontwerpactieplan Geluid

Dit item is verlopen op 06-06-2019.
6 mei 2019 – In de overlegvergadering van de commissie Algemeen wordt op donderdag 9 mei onder meer het ontwerpactieplan Geluid 2019-2022 behandeld. Daarnaast buigt de commissie zich over het voorstel visiedocument Inkoop Beschermd Wonen 2020.

Verder bespreekt de commissie de klimaatadaptatiestrategie Delft en de verplaatsing van Laga. De overlegvergadering begint rond 20.15 uur. Deze vergadering wordt voorafgegaan voor het Delfts Kwartiertje dat om 19.45 uur begint en de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.

Agenda Delfts Kwartiertje

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties