Commissie Algemeen bespreekt jaarstukken

Dit item is verlopen op 03-07-2013.
2 juli 2013 - De commissie Algemeen houdt woensdag 3 juli vanaf 20.00 uur een overlegvergadering over de jaarstukken 2012 en het Meerjarenprogramma Grondontwikkeling 2013-2016.

De commissie bespreekt daarnaast het advies van de Rekening- en Auditcommissie dat bij de jaarstukken is gegeven en de verantwoording van de fracties over de vergoedingen die ze in 2012 ontvingen.

Agenda overlegvergadering

Pagina opties