Commissie Algemeen bespreekt begroting 2019

Dit item is verlopen op 12-11-2018.
11 oktober 2018 – Geen algemene beschouwingen dit najaar in de aanloop naar de begrotingsraad. De begrotingsbehandeling is in tegenstelling tot andere jaren beperkt tot één vergadering van de commissie Algemeen op donderdag 18 oktober. Deze vergadering begint om 19.00 uur.

De raadsfracties bespreken in deze vergadering naast de Programmabegroting 2019-2022 ook de Najaarsrapportage 2018 (inclusief Tussentijds MeerjarenProgramma Grondontwikkeling; T-MPG) en de Belastingverordeningen 2019.

In deze commissievergadering kunt u als inspreker reageren op de door het college voorgestelde begrotingsplannen. U kunt zich hiervoor vooraf aanmelden bij de griffie via griffie@delft.nl of telefonisch via (015) 260 2416.

De gemeenteraad neemt op donderdag 8 november een besluit over de programmabegroting. Die vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda commissie Algemeen

Aanmelden insprekers

Pagina opties