Commissie Algemeen behandelt bestuursprogramma

Dit item is verlopen op 11-02-2019.
11 januari 2019 – In de vergadering van de commissie Algemeen wordt op donderdag 17 januari het bestuursprogramma 2018-2022 besproken. De vergadering begint om 20.00 uur.

Dit programma met de titel Voorbereid op de toekomst beschrijft de belangrijkste doelen die het college in de komende vier jaar wil bereiken. Het is een uitwerking van het coalitieakkoord dat vijf partijen eerder in 2018 hebben gesloten.

In de commissievergadering kunnen insprekers ook hun zegje doen. Belangstellenden die hun standpunten en ideeën met de commissieleden willen delen, kunnen zich van te voren aanmelden via griffie@delft.nl of voor het begin van de vergadering bij de commissievoorzitter.

De commissie geeft een advies aan de gemeenteraad over de begrotingswijziging bij het Bestuursprogramma. De gemeenteraad behandelt het bestuursprogramma 2018 – 2022 Voorbereid op de toekomst in de vergadering op donderdag 31 januari aanstaande.

Agenda commissie Algemeen

Pagina opties