Commissie adviseert over bezwaarprocedure

Dit item is verlopen op 03-03-2015.
3 februari 2015 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur behandelt in de overlegvergadering op donderdag 5 februari het voorstel om een gemengd model in te voeren voor de afhandeling van bezwaarschriften.

Het college wil de bezwaarprocedure aanpassen door bezwaren niet alleen door de adviescommissies voor bezwaarschriften te laten afhandelen maar ook door ambtenaren met een onafhankelijke positie. De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over dit voorstel.

Op de agenda van deze vergadering staan verder de beleidsregel subsidies, een presentatie over de betekenis van Europa voor Delft en de bestuurlijke stand van zaken in de Metropoolregio.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, aansluitend aan de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

 

Pagina opties