Commissie adviseert over Beleidskader Veiligheid

Dit item is verlopen op 09-04-2015.
9 maart 2015 - In de overlegvergadering op donderdag 12 maart bespreekt de commissie Economie, Financiën en Bestuur het raadsvoorstel Beleidskader Veiligheid en handhaving 2015-2018. 

De commissie wordt gevraagd om advies zodat de gemeenteraad het voorstel tijdens de vergadering op donderdag 26 maart kan vaststellen.

Op de agenda van de overlegvergadering staat verder het onderwerp Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De overlegvergadering begint rond 20.15 uur, direct na de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties