Commissie adviseert over afvalstoffenregels

Dit item is verlopen op 11-12-2013.
11 november 2013 – De commissie Bestuur, Leefomgeving en Duurzaamheid wordt in de overlegvergadering van dinsdag 12 november om een advies gevraagd over de Afvalstoffenverordening Delft 2013.

De verordening regelt het inzamelen en aanbieden van huishoudelijk afval. De commissie geeft advies aan de raad over een nieuwe versie van deze verordening die dateert van 2005.

De commissie bespreekt in deze vergadering verder onder meer een discussienota van Onafhankelijk Delft over watertappunten. Daarnaast wordt de Nota invoering Drank- en horecawet besproken.

De overlegvergadering begint om 20.15 uur en wordt voorafgegaan door de procedurevergadering die om 20.00 uur van start gaat.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

 

Pagina opties