Commissie adviseert aanpassing Rietveld 109

Dit item is verlopen op 19-07-2011.

17 jun 2011 - Een meerderheid van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte steunt het amendement van PvdA, D66, CDA en Stadsbelangen om het bestemmingsplan Rietveld 109 aan te passen. Daarmee wordt deels tegemoet gekomen aan bezwaren van omwonenden.

Het bestemmingsplan Rietveld 109 staat op het voormalige Leger des Heilsterrein de bouw toe van drie woningen en een appartement (poortwoning). Omwonenden lieten vorige maand in de commissievergadering weten dat ze niet tegen woningbouw zijn, maar de geplande huizen wel te groot en te hoog vinden. Om die bezwaren deels weg te nemen, werden in de raadsvergadering drie amendementen ingediend. Het amendement van PvdA, D66, CDA en Stadsbelangen wil de uitbouw van de poortwoning die zon en zicht wegneemt bij de buren verkleinen. Deze fracties gaven aan dit amendement te willen handhaven en kregen bijval van de fracties van STIP en VVD.

De fractie van GroenLinks kreeg weinig steun voor het eigen amendement dat naast een kleinere uitbouw van de poortwoning ook de hoogte van de drie woningen beperkt van acht naar maximaal zeven meter. Het amendement van Leefbaar Delft om geen parkeerplaatsen toe te staan kreeg bij afwezigheid van die fractie nagenoeg geen aandacht. De SP overweegt, nadat de omwonenden donderdagavond alternatieve bouwplannen aan de commissie hadden gepresenteerd, met een nieuw amendement in de raadsvergadering van 30 juni te komen.

Het bestemmingsplan Scheepmakerij 11-12 is door de commissie als hamerstuk aan de agenda van die raadsvergadering toegevoegd. Hoewel enkele omwonenden hun ongenoegen uitten over het gebrek aan inspraak en overleg met de gemeente adviseerden alle fracties positief over het plan om pakhuis De Liefde uit te breiden met een aanbouw en een paviljoen, waarin gewoond en gewerkt kan worden.

In het debat over het delegeren aan het college van raadsbevoegdheden die te maken hebben met aanvragen voor omgevingsvergunningen kondigde D66 een alternatief voorstel aan. Een meerderheid van de commissie voelt er weinig voor om de zeggenschap over dergelijke aanvragen uit handen te geven, omdat daarmee ook de inspraakmogelijkheid in de commissie vervalt. De commissie praat hierover op 28 juni verder. Dan komen ook de resterende agendapunten aan bod; de voorontwerpbestemmingsplannen Delft Oost en Schieoevers-Zuid.

Pagina opties