Commissie aarzelend positief over popkoepel

Dit item is verlopen op 17-12-2010.

17 november 2010 - Het stappenplan van het college van b en w om in Delft te komen tot een nieuwe structuur voor het popbeleid in de stad , is door de commissie Samenleving en Volkshuisvesting van dinsdag 16 november gematigd positief ontvangen. De commissie had nog veel vragen over de plannen.  

 

Die hadden de vijf insprekers namens verschillende organisaties, waaronder Westerpop, Speakers en De Koornbeurs eveneens. Zij willen Speakers als het poppodium van Delft behouden, maar ze vrezen dat Speakers een nieuwe structuur niet overleeft. Speakers houdt in 2011 een subsidie van 90.000 euro. Daarna wordt de bijdrage afgebouwd en gaat het geld van de gemeente naar de nog op te richten stichting die als een popkoepel organisaties moet binden en het popaanbod moet verbeteren. De stichting zou er ook voor kunnen zorgen dat de programmering over de diverse podia in Delft beter verdeeld wordt.

Hoe de stichting er concreet uit gaat zien, kon wethouder Milène Junius de commissie nog niet meedelen. In 2011 wordt een kwartiermaker aangesteld die voor de nieuwe organisatie een meerjarenbeleidsplan moet gaan maken. De commissie liet de wethouder weten op dat moment weer met haar rond de tafel te willen, ondermeer om dan ook te peilen of er nog voldoende draagvlak in de stad bestaat voor de popstichting.De commissie wil daarnaast graag betrokken worden bij het vaststellen van de prestaties die de stichting moet leveren.

Over de nijpende financiële situatie bij DOK kon wethouder Junius de commissie nog niet veel openheid geven. Ze kon ook nog niet aangeven over de Raad van Toezicht zijn taak niet goed had uitgevoerd. De wethouder zegde de commissie toe in februari 2011 het volledige plaatje te presenteren. Enkele fracties lieten de wethouder weten dat DOK geen filialen moet sluiten of openingstijden moet aanpassen.

De brief die het college de commissie had gestuurd over de verhuizing van de kermis leidde niet tot discussie. De brief van het college over de evaluatie van het cultuurjaar 2009 wordt in december besproken. De commissie heeft de wethouder om aanvullende financiële gegevens gevraagd.

Pagina opties