College wil verder praten over Kruisstraat

Dit item is verlopen op 20-07-2016.
20 juni 2016 – Het college wil op dinsdag 21 juni in de overlegvergadering van de commissie Ruimte en Verkeer met de commissie van gedachten wisselen over het tot nu toe doorlopen traject en het vervolgtraject voor Kruisstraat 71. Het is aan de commissie om in de procedurevergadering te bepalen of dit onderwerp wordt besproken.

In een brief aan de raad informeert het college over de stand van zaken van deze locatie waar een projectontwikkelaar aanvankelijk een grote supermarkt wilde bouwen. Dat plan bleek niet in het bestemmingsplan te passen en ook de buurt liet van zich horen. De ontwikkelaar wil onder voorwaarden het plan aanpassen; geen tweede bouwlaag met detailhandel meer, geen volledig blinde muur van tien meter aan de achterkant en woningen in een bouwlaag boven de supermarkt.

De commissie behandelt verder het bestemmingsplan en omgevingsvergunning Reinier de Graaf Gasthuis parkeergarage en de verklaring van geen bedenkingen tailtrack Westvest. Over deze voorstellen neemt de raad in de vergadering op donderdag 30 juni een besluit.

Daarnaast bespreekt de commissie een wijziging in de invulling van het budget in het Lokaal verkeers- en vervoersplan (LVVP) en de eindrapportage van het project Groen-Blauw Delft Zuidoost.

Agenda procedurevergadering                                     

Agenda overlegvergadering

Pagina opties