College wijzigt portefeuilleverdeling

Dit item is verlopen op 02-01-2012.
Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de herziene portefeuilleverdeling binnen het college van B&W.

Daarbij worden taken met betrekking tot het Spoorzonedossier verdeeld tussen wethouder Junius en Vokurka. De brief is gepubliceerd op de DDL van deze week.

Pagina opties