College geeft raad uitleg over uitstel begroting

Dit item is verlopen op 18-10-2014.
18 september 2014 – Het college van b en w heeft de gemeenteraad woensdag 17 september in een technische presentatie uitleg gegeven over het uitstel van de Programmabegroting 2015-2018. De gemeente kampt voor de komende jaren nog met een gat van vier miljoen euro structureel. 

Het college informeerde de raad op 9 september in een brief over deze zorgelijke financiële situatie. In de brief schreven b en w dat door het structureel tekort de begroting de komende jaren tot en met 2018 niet sluitend is te krijgen. Het college geeft in de brief aan dat de Delftse begroting niet robuust genoeg is om, in economisch zwaar weer jaar in jaar uit, fors te bezuinigen én forse tegenvallende ontwikkelingen op te vangen.

Het college heeft de raad voorgesteld om de vaststelling van de begroting uit te stellen tot 19 december, ruim een maand later dan normaal. Het missen van de provinciale deadline van 15 november betekent dat Delft onder preventief toezicht komt te staan. Begrotingswijzigingen tijdens het jaar moeten dan, na de goedkeuring door raad, ook door de provincie worden goedgekeurd.

In haar inleiding zei wethouder Aletta Hekker van Financiën dat in de voorbereiding op de begroting gekeken is naar alle mogelijke bezuinigingen, maar dat de conclusie moest worden getrokken dat de grens van het maatschappelijk aanvaardbare is bereikt. Op dit moment overlegt Delft met de regio, de provincie en het Rijk over de ontstane situatie.

In de ambtelijke toelichting bleek dat Delft de afgelopen raadsperiode op de lopende begroting 57 miljoen euro heeft bezuinigd, waarvan twaalf miljoen euro nog nadere invulling vergt. Voor de komende jaren zou Delft nog eens zestien miljoen euro moeten bezuinigen om tot een sluitende begroting te komen. Voor twaalf miljoen euro lukt dat, maar de resterende vier miljoen euro aan bezuinigingen zouden volgens de wethouder de bijl aan de wortels van het DNA van Delft zetten. Dat wil het college niet. Tegelijkertijd worden kleine lichtpuntjes gezien vanwege de licht aantrekkende economie en positieve signalen vanuit de woningbouwmarkt.

In de presentatie werd verder onder meer ingegaan op de mogelijke oorzaken van het tekort, zoals onder andere de achterblijvende gebiedsontwikkelingen in de Spoorzone en de Harnaschpolder, die samenhangen met de malaise op de woningbouwmarkt in de afgelopen jaren.  Ook werd ingegaan op de kans dat Delft een artikel 12-gemeente wordt, waarbij  een gemeente onder strikte voorwaarden voor een of meerdere jaren extra geld van het Rijk ontvangt uit het Gemeentefonds. Op dit moment is daar voor Delft echter nog geen sprake van.

Extern financieel expert Arie Teeuw, die in opdracht van het college naar extra bezuinigingsmogelijkheden heeft gezocht, kwam naar eigen zeggen tot een mogelijk bezuinigingsbedrag van 20 miljoen euro. Hij gaf een beeld van bezuinigingsmogelijkheden. Verder bezuinigen betekent volgens hem dat Delft onder normaal redelijk Nederlands peil zakt, omdat Delft nergens meer uitgeeft dan wat er binnenkomt. Hij adviseerde de raad bij elk voorstel zichzelf steeds de vraag te stellen of het soberder en zuiniger kan.

De brief van het college wordt door de gemeenteraad politiek inhoudelijk besproken in de raadsvergadering op donderdag 25 september.

1e deel presentatie begroting 2015-2018

2e deel presentatie begroting 2015-2018

Pagina opties