College gaat pilot fluisterboten voorbereiden

Dit item is verlopen op 20-10-2013.
20 september 2013 – Een nipte meerderheid van de commissie heeft donderdag 19 september in de overlegvergadering van de commissie Middelen en Economie op initiatief van CDA en VVD bij het college aangedrongen op een pilot fluisterboten.

De commissie besprak donderdagavond de reactie van het college op de notitie Toeristische waterbeleid van het Expertise Platform Water. Begin dit jaar presenteerde het platform een uitgebreide notitie met korte- en lange-termijnvoorstellen om Delft als waterstad op de toeristische kaart te zetten. Veel fracties omschreven de reactie van het college als terughoudend, weinig proactief en sober. Het college ziet voor de gemeente vooral een faciliterende rol weggelegd voor marktpartijen die het watertoerisme in Delft willen bevorderen.

Doorvaarbaarheid

In het uitgebreide debat werden diverse plannen uit de notitie door de fracties belicht. CDA en VVD zouden onder meer de doorvaarbaarheid en doorschaatsbaarheid  in  de binnenstad willen verbeteren. Bijvoorbeeld door in de verordening de brughoogten vast te stellen op  1.80 meter. Stadsbelangen Delft sprak de vrees uit dat mensen die moeilijk ter been zijn straks een straatje om moeten door te steile bruggen.

Wethouder Junius legde uit dat het college sinds de presentatie van de notitie en de reactie daarop niet stil heeft gezeten. De aandacht gaat inmiddels uit naar aanlegsteigers in de stad; onder meer bij de Porceleyne Fles en bij het Bolwerk en opstapplaatsen voor de Canal Hopper. Ze beloofde de commissie met het stadslab Water en bewonersverenigingen een voorstel voor te bereiden waarin wordt bezien of via een pilot elektrische bootjes kunnen worden toegelaten op de Delftse grachten. Eén van de zaken die daarbij bekeken wordt, is de mogelijke overlast die de mensen op de fluisterbootjes veroorzaken.

Uittreding

Een ruime meerderheid van de commissie liet zich positief uit over de uittreding van Delft uit de Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Harnaschpolder. Enkele fracties spraken van een financieel juiste keuze, die risico’s voor de gemeente beperkt. Met de uittreding is € 9,5 miljoen euro gemoeid, een lager bedrag dan in eerdere stukken nog werd voorzien. Hoewel een meerderheid akkoord gaat met het voorstel, vroeg de SP om bespreking in de raadsvergadering van 26 september. De fractie liet weten dan verder te willen praten over de oorzaak en gevolgen van deze stap voor de financiële positie van Delft.

GGD Haaglanden

Instemmende geluiden klonken in de commissie ook bij de bespreking over de stand van zaken rond de oprichting van de GGD Haaglanden en de resultaten van het onderzoek naar de structuur van, het toezicht op en de regels voor gemeenschappelijke regelingen.

Archiefgebouw

De commissie toonde zich in meerderheid ook positief over het plan om een nieuw archiefgebouw op bedrijventerrein Harnaschpolder te realiseren. Wethouder Junius lichtte na vragen van het CDA toe dat de publieksfunctie van het archief in de binnenstad vervangen wordt door een digitale informatietafel en een archiefwinkel (waarschijnlijk) in DOK. Met de bibliotheek wordt hierover overleg gevoerd. Junius acht zo’n informatiepunt ook mogelijk bij het Prinsenhof.

Pagina opties