Coalitiepartijen Delft gaan in gesprek

Dit item is verlopen op 30-04-2010.

30 maart 2010 - De beoogde coalitiepartners D66, PvdA, GroenLinks, CDA en STIP nodigen enkele organisaties in de stad uit voor een consultatiegesprek. De vijf coalitiepartijen in Delft gebruiken de resultaten van het geplande gesprek bij het bepalen en uitvoeren van het beleid voor de periode 2010-2014.

De uitnodiging gaat uit naar een tiental ‘beeldbepalende’ partijen in de stad. Met hen willen de coalitiepartners tijdens een gesprek op 9 april economische en maatschappelijke thema’s bespreken. Na dit gesprek zullen de portefeuillehouders in de aankomende periode nog een reeks gesprekken voeren met het maatschappelijk middenveld, om de ontwikkelingen die de coalitie wil inzetten af te stemmen met betrokken partijen in de stad.

“De opgaven waar Delft voor staat vragen om nieuwe oplossingen, om andere keuzes én om samenwerking met alle partijen in de stad”, licht Lucas Vokurka toe namens de coalitiepartners. “Voor de komende vier jaar stellen we een solide coalitieakkoord op dat oplossingen biedt en keuzes maakt. Voor het opstellen van dit akkoord vragen we ook inbreng van andere partijen in de stad. We willen ook van hen horen wat nodig is op de verschillende beleidsterreinen. We willen met hen bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen en wat hun rol en bijdrage zou kunnen zijn.”

Pagina opties