Buurthuisbezoekers uiten onvrede over accommodatiebeleid

Dit item is verlopen op 05-11-2011.

5 oktober 2011 - Tien insprekers hebben in de commissie Samenleving & Volkshuisvesting van 4 oktober hun onvrede laten blijken over het voornemen van het college om hun specifieke buurthuis te sluiten.

Vooraf hadden enkele vertegenwoordigers petities aangeboden aan wethouder De Prez. De commissieleden kregen geraniums van het actiecomité “Behoudt ‘t Ooievaarsnest”, om daarmee uit te drukken dat ze er niets voor voelen om achter de geraniums te moeten zitten als hun buurthuis gesloten wordt.

In het voorstel van het college staan de buurthuizen Onder de Schie, Het Boomhuis, Sint Olof, Voorhof II, Ooievaarsnest, Hangout en de jongerencentra Muyskenlaan en Viking op de nominatie om vanaf eind 2012 dicht te gaan. Alle insprekers hielden een pleidooi tegen de voorgenomen sluiting die wordt gezien als een bezuinigingsoperatie en niet als een beleidswijziging.

In een uitvoerig debat lieten de fracties van STIP, PvdA, D66 en VVD blijken dat ze in grote lijnen achter het beleid staan. Zij prezen het doel van het college om wel te willen bezuinigen op stenen en niet op de activiteiten. Die blijven namelijk in de buurt.

Toch plaatsten zij net als de overige fracties tal van kritische kanttekeningen bij het plan van het college. Zo liet GroenLinks weten de afweging te missen waarom juist deze acht buurtcentra dicht moeten. Een meerderheid van de commissie uitte zich positief over de mogelijkheid dat het beheer van de buurthuizen in de toekomst door andere partijen dan BWD wordt uitgevoerd.

Daarover zei wethouder De Prez dat daarbij wordt gekeken naar sportclubs, woningbouwcorporaties en verzorgingshuizen. Aan ruimte in Delft om activiteiten onder te brengen is volgens De Prez geen gebrek. Hij beaamde dat het collegevoorstel geen mooi voorstel is en dat hij de pijn begrijpt bij de acht buurthuizen die dicht moeten. De wethouder benadrukte herhaaldelijk dat Delft 34 miljoen euro moet bezuinigen en dat van alle Delftenaren een bijdrage wordt gevraagd. Daarbij worden de kwetsbare groepen zoveel mogelijk buiten schot gelaten voegde wethouder Lucas Vokurka daaraan toe. Hij legde uit dat het college niet kil bezuinigt, maar dat vanuit visie beleid is ontwikkeld.

De commissie besloot na middernacht de tweede termijn van de bespreking van deze nota in de raadsvergadering van 13 oktober aanstaande af te handelen.

Voorafgaande aan de bespreking van de nota accommodatiebeleid stond de commissie nog stil bij de nota Vooruit met welzijn. In juni was deze nota reeds uitvoerig in eerste termijn besproken en nu stond de afrondende tweede termijnbespreking op de agenda. De inhoudelijke inbreng vanuit de commissie bleef echter beperkt, de discussie ging meer over het proces.

Door een aantal fracties werd namelijk aangegeven het proces van de bespreking van de welzijnsnota onbevredigend te vinden. Graag zou men nog een keer een vervolggesprek willen hebben over met name de samenhang tussen de welzijnsnota, de Wmo-verordening, de nota accommodatiebeleid en de wijkaanpak. Wethouder De Prez antwoordde hiervoor open te staan en kondigde aan dat in november de integrale Wmo-nota zal worden aangeleverd.

Pagina opties