Brandweer kan naar veiligheidsregio

Dit item is verlopen op 20-12-2009.

20 november 2009 – De meerderheid van de commissie Veiligheid, Stad en Milieu adviseert de gemeenteraad positief over de overdracht van de brandweer Delft/Rijswijk aan de veiligheidsregio Haaglanden.

Van alle aanwezige partijen liet de SP weten het voorstel voor de raadsvergadering van 26 november nog in de fractie te willen bespreken. Een aantal fracties vroeg burgemeester Bas Verkerk meer duidelijkheid over de bezuiniging van 150.000 euro waar Rijswijk ook voor 75.000 euro aan toe heeft gevoegd. Volgens de burgemeester gaat die bezuiniging, die vorige maand door de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling werd goedgekeurd, niet ten koste van de uitvoerende brandweertaken.

Stadsbelangen wilde weten of de bijzondere OR inmiddels heeft ingestemd met de overgang naar de Veiligheidsregio. De burgemeester zegde toe dat hij hierover voor 26 november de raad informatie verschaft. Stadsbelangen miste het OR-standpunt in de stukken.

Burgemeester Verkerk liet de commissie weten dat Delft, net als Rijswijk, een eigen crisiscentrum houdt en dat bij de bouw van het nieuwe stadskantoor rekening is gehouden met de inrichting van een nieuw Delfts crisiscentrum. Ook zei hij er scherp op te letten dat de extra kosten van gemeenten met vrijwilligerskorpsen niet worden doorberekend naar onder meer de gemeente Delft.

In de procedurevergadering van de commissie Veiligheid, Stad en Milieu liet Gerard Kroon namens de Delftse Haaglandendelegatie weten dat samen met Den Haag en Zoetermeer een amendement wordt voorbereid dat voorkomt dat Delft één euro per inwoner gaat betalen voor het groenbeleidsplan van het stadsgewest.

Op verzoek van de PvdA sprak de commissie af zich binnenkort te oriënteren op het veiligheidshuis. Dat is een samenwerkingsverband van organisaties die werken aan veiligheid. Burgemeester Verkerk liet de commissie weten dat het zijn aandacht heeft en dat hij inmiddels overleg met politie en justitie heeft gevoerd om ook in Delft tot zo’n samenwerkingsverband te komen. Hij liet in het midden of de raad voor of na de verkiezingen van 3 maart 2010 hierover een voorstel krijgt.

Pagina opties