Bram Oostdijk neemt griffierstaken waar

Dit item is verlopen op 07-05-2014.
7 april 2014 - De werkzaamheden van raadsgriffier Lia Randsdorp worden waargenomen door Bram Oostdijk.

Lia Randsdorp, raadsgriffier van de gemeente Delft, heeft haar werkzaamheden per 3 april 2014 beëindigd. Na zeven maanden in Delft te hebben gewerkt, is de raad tot de conclusie gekomen dat werkwijzen niet overeenkomen en verwachtingen uiteenlopen. 

Bram Oostdijk werkt al in Delft als commissiegriffier. De continuïteit in de ondersteuning van de gemeenteraad is hierdoor gewaarborgd.

Pagina opties