Bezwaarschrift tegen raadsbesluit referendumverzoek

Dit item is verlopen op 10-11-2011.

10 oktober 2011 - De gemeenteraad heeft vrijdag 7 oktober een bezwaarschrift ontvangen van de indieners van het inleidend referendum verzoek.

Zij maken bezwaar tegen het besluit van de raad om geen referendum toe te staan over het initiatiefvoorstel Geen nieuw stadskantoor. De raad nam dit besluit op 22 september jl.

Het bezwaarschrift wordt voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie voor bezwaarschriften. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen. De indieners en de gemeenteraad kunnen hun standpunten tijdens een openbare hoorzitting toelichten.

De adviescommissie zal haar advies conform de wettelijke termijn binnen 12 weken vaststellen en naar de raad sturen. De raad besluit vervolgens over de gegrondheid van het bezwaarschrift.

Pagina opties