Bezuinigingsvoorstellen openbaar vervoer in commissie

Dit item is verlopen op 09-05-2012.
9 april 2012 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte bespreekt op donderdag 12 april onder meer de concept-zienswijze van het college op de bezuinigingsvoorstellen van Stadsgewest Haaglanden op het openbaar vervoer.

Alle gemeenten in het stadsgewest kunnen tot en met 20 april reageren op deze voorstellen. De concept-zienswijze die door het college is voorbereid, kan naar aanleiding van de commissiebespreking wellicht nog worden aangepast.

Op de agenda van de overlegvergadering staat verder onder meer de notitie van de SP over verkeersveiligheid bij werkzaamheden en omleidingen en de brief van het college over het verkeersbelevingsonderzoek. Daarnaast praat de commissie over het stappenplan van het college voor de ontwikkeling van het Spoorzonegebied en tot slot het voorontwerp-bestemmingsplan Schieoevers-Noord.

De procedurevergadering begint om 20.00 uur. Aansluitend vindt de overlegvergadering plaats. De commissie vergadert in de raadszaal in het stadhuis op de Markt.

Pagina opties