Bevaarbare Spoorsingel roept veel reacties op

Dit item is verlopen op 08-04-2011.

08 maart 2011 - De wens van omwonenden om de Spoorsingel in de toekomst bevaarbaar te maken houdt de gemoederen flink bezig. Een oproep in een Delfts huis-aan-huisblad van de initiatiefnemers van het plan zorgde ervoor dat er ruim 70 steunbetuigingen bij de griffie zijn binnengekomen. 

De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte bespreekt dit onderwerp plus een brief van het college over de (on)mogelijkheden om een nieuwe ‘Phoenixgracht’ aan te leggen donderdag 10 maart in de overlegvergadering. Deze volgt aansluitend op de procedurevergadering die om 20.00 uur in de raadszaal in het stadhuis begint. 

De commissie praat in de overlegvergadering ook over de Spoorzonerapportage over het vierde kwartaal van 2010. Daarnaast wordt een notitie besproken die de griffie heeft opgesteld over geheimhouding en vertrouwelijkheid. Dit is eind vorig jaar gebeurd op verzoek van de SP. Aanleiding was het aantal geheime stukken over het Spoorzoneproject. In een brief aan de commissie concludeert de SP op basis van de notitie van de griffie dat een deel van die stukken openbaar zou kunnen zijn. 

De vergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte is donderdag 10 maart vanaf 20.00 uur rechtstreeks te volgen via de webcast op deze website.

Pagina opties