Beschouwingen in eerste termijn begrotingsdebat

Dit item is verlopen op 18-11-2011.

18 oktober 2011 - Hoe ging het en hoe zou het moeten gaan met het besturen van de stad? Dat laten de twaalf fracties in de Delftse gemeenteraad dinsdag 25 oktober horen tijdens de algemene beschouwingen. De vergadering begint om 19.00 uur.

In deze vergadering worden de programmabegroting 2012-2015 en de belastingverordeningen 2012 vastgesteld.

Dat gebeurt in twee rondes. De eerste termijn wordt volgende week dinsdag afgewerkt. Na elke bijdrage van een fractie kunnen de fracties in een korte debatronde op elkaar reageren. Ook het college van b en w krijgt de kans een reactie te geven op de beschouwingen van de partijen.

Daarna wordt de vergadering geschorst tot donderdag 10 november. Op donderdag 27 oktober en dinsdag 1 november worden de begrotingsvoorstellen van het college verder besproken in de adviescommissies van de gemeenteraad.

De algemene beschouwingen kunnen rechtstreeks worden bekeken via de webcast op de website van de gemeenteraad.

Pagina opties