Beschouwingen in eerste termijn begrotingsdebat

Dit item is verlopen op 19-11-2010.

19 oktober 2010 - Hoe ging het en hoe zou het moeten gaan met het besturen van de stad? Dat laten de elf partijen in de Delftse gemeenteraad dinsdag 26 oktober horen tijdens de algemene beschouwingen. De vergadering begint om 18.30 uur.  

In deze vergadering worden de programmabegroting 2011-2014 en de belastingverordeningen 2011 vastgesteld. Ook worden de alternatieve begrotingsvoorstellen van de VVD besproken.

Dat gebeurt in twee rondes. De eerste termijn wordt aanstaande dinsdag afgewerkt. Na elke bijdrage van een fractie kunnen de fracties in een korte debatronde op elkaar reageren. Ook het college van b en w krijgt de kans een reactie te geven op de beschouwingen van de partijen.

Daarna wordt de vergadering geschorst tot donderdag 4 november. Op donderdag 28 oktober worden de begrotingsvoorstellen van het college verder besproken in de adviescommissies van de gemeenteraad.

De algemene beschouwingen kunnen rechtstreeks worden bekeken via de webcast op deze website.

Pagina opties