Beschouwingen en inspraak bij Kaderbrief

Dit item is verlopen op 17-06-2019.
17 mei 2019 – De gemeenteraad houdt op donderdag 20 juni algemene beschouwingen over de Kaderbrief. In deze nota schetst het college de financiële en beleidsmatige kaders voor de komende jaren.

Het stuk is daarmee te beschouwen als dé opmaat naar de programmabegroting 2020-2023, die na de zomer wordt aangeboden. Tijdens deze eerste raadsbehandeling geven fracties hun visie op de toekomst voor Delft.

Op donderdag 27 juni staat vervolgens de afrondende behandeling in de raad gepland. De raad kan via amendementen, moties en richtinggevende uitspraken mogelijke wensen uiten tot bijsturing van het beleid.

Inspreken

Insprekers kunnen op 20 juni vanaf 19.00 uur in de raadszaal in het stadhuis op de Markt ook hun zegje doen over de Kaderbrief. Wanneer u wilt inspreken, kunt u zich van te voren aanmelden via: griffie@delft.nl. Aansluitend start om 19.30 uur de raadsvergadering.

Kaderbrief 2019     Routeschema Jaarstukken 2018 en Kaderbrief 2019

Pagina opties