Bereikbaarheid Zeeheldenbuurt in Ruimte en Verkeer

Dit item is verlopen op 04-11-2018.
4 oktober 2018 – De commissie Ruimte en Verkeer buigt zich in de overlegvergadering op dinsdag 9 oktober onder meer over de notitie Bereikbaarheid Zeeheldenbuurt.

In deze notitie worden verschillende maatregelen voor de korte en langere termijn voorgesteld om de Zeeheldenbuurt bereikbaar te houden.

De commissie bespreekt daarnaast de voortgangsrapportage Ontwikkeling Spoorzone Delft over het tweede en derde kwartaal van 2018 en de bestuurlijke stand van zaken in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

De commissievergadering begint om 20.00 uur met het procedurele deel. De overlegvergadering start rond 20.15 uur.

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties