Bereikbaarheid op agenda van commissie

Dit item is verlopen op 27-09-2011.

27 aug 2011 - De commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte praat op donderdag 1 september in de overlegvergadering onder meer over het Masterplan Bereikbaarheid. De procedurevergadering begint om 20.00 uur; aansluitend wordt de overlegvergadering gehouden.  

 Bereikbaarheid is een onderwerp dat de commissie dit jaar al behoorlijk heeft beziggehouden. Op 22 maart dit jaar hield de commissie een externe oriëntatie, waarvoor het college de notitie Bereikbaarheidsregie Delft aanleverde. Deze notitie plus de informatie uit de externe oriëntatie werden in april door de commissie besproken. Het college heeft daarna het Masterplan Bereikbaarheid opgesteld.

De commissie bespreekt donderdag ook de notitie ‘100 dagen stadsbouwmeester’ en de voortgangsrapportage ‘tramlijn 19’.

Pagina opties