Bekijk de commissievergadering rechtstreeks

Dit item is verlopen op 08-02-2013.
7 februari 2013 - Alle raads- en commissievergaderingen van de gemeenteraad van Delft worden rechtstreeks via de webcast uitgezonden.

Vanavond kunt u vanaf 19.30 uur kijken naar de webcast van de procedurevergadering van de commissie Spoorzone, Verkeer en Ruimte. De webcast van de overlegvergadering begint rond 19.45 uur.

Op de agenda van de overlegvergadering staan onder meer het bestemmingsplan Bomenwijk. Verder spreekt de commissie over een collegebrief over voorontwerp-bestemmingsplan Noordwest 1, een brief van het college over de actualisatie van de investerings- en exploitatiebegroting Het Nieuwe Kantoor en de nota Analyse meerjarenplanning wegwerkzaamheden 2013-2016.

Vergadering gemist? Ga dan naar het webcastportaal. Vergadering bekijken op tablet of smartphone? Kijk dan via het mobiele webcastportaal.

Pagina opties