Begrotingsplannen roepen veel reacties op

Dit item is verlopen op 05-11-2010.

05 oktober 2010 – De elf vertegenwoordigers van Delftse verenigingen en instellingen die maandag 4 oktober hun reactie hebben gegeven op het bestuursprogramma en het begrotingsvoorstel van het college van b en w willen verder meepraten over de komende bezuinigingen en hervormingen van de gemeente. Dat was de boodschap die bijna alle insprekers hadden voor de leden van de commissie Algemeen. 

De commissie Algemeen hield voor het eerst een extra inspraakavond om alle bewoners, instellingen en bedrijven de mogelijkheid te geven de gemeenteraad hun mening te geven over de 30 miljoen euro die het college van b en w de komende vier jaar wil besparen. Over het feit dat de gemeente moet bezuinigen was weinig discussie. Maar hoe er bezuinigd gaat worden; daarover was volgens de meeste insprekers maandagavond het laatste woord niet gezegd. De meeste instellingen, waaronder bewonersverenigingen, de ondernemers Poptahof/Papsouwselaan West en de Historische Vereniging Delfia Batavorum zeiden nadrukkelijk in overleg met de gemeente te willen kijken naar creatieve manieren om de financiële klappen op te vangen.

Spoorzone

Werkplaats Spoorzone Delft drong bij de commissieleden aan op een aanscherping van de indicatoren die in het bestuursprogramma over de Spoorzone zijn opgenomen. Volgens voorzitter Bert Slagmolen moet de gemeente ook veel meer kijken naar het effect van creatieve oplossingen die in de Spoorzone worden gevonden. Cultuur is wat hem betreft geen kostenpost, maar zorgt juist voor een twee- tot drievoudige vermeerdering van geld en energie. Dat zou volgens hem vertaald moeten worden in de begroting. Volgens Slagmolen zou het vermeerderingseffect van vernieuwing, creativiteit en samenwerking op een of andere manier ook in de begroting een plek moeten krijgen.

Ondernemers

Ondernemersondersteuner Dick van Dongen sprak namens de ondernemers in De Hoven en de Papsouwselaan West. Zij vrezen de bezuinigingen op het schoonhouden van hun buurt. Het liefst zagen ze het schoonmaakniveau dat de gemeente nastreeft niet van B naar C gaan maar van B naar A. Van Dongen liet weten dat ook de ondernemers zoeken naar alternatieven. Er is voorzichtig een begin gemaakt met een ondernemersfonds en er wordt gedacht aan schoonmaakhulp uit de buurt. De jongeren uit de wijk zouden een handje kunnen helpen. Toch zijn de ondernemers niet blij met bezuinigingen op het onderhoud van de openbare ruimte. “Een prettige indruk van het verblijfsklimaat komt te voet, maar gaat te paard”, aldus de ondernemersondersteuner.

Bewoners

De bewoners van de Zuidpoort, Grachtengebied Zuid en Wateringsepoort lieten hun ongenoegen blijken over het voorstel om eenmaal per twee weken huisvuil op te halen. Zij zijn bang voor overvolle boven- en ondergrondse containers, meer zwerfvuil en containers op straat waar binnen geen plaats voor is. Ook zou de gemeente juist meer moeten doen aan de overlast van verkeerd gestalde fietsen en geluidsoverlast. De bewoners van de Olofsbuurt-Westerkwartier spraken hun waardering uit dat ze mogen meepraten over de leefbaarheid in de wijk. Maar ze zien wat het parkeren betreft weinig duidelijkheid terug in de programmabegroting. En in het Wilhelminapark zou elke boom een vuilnisbak moeten krijgen, maar dat worden er volgens de begroting minder. De commissie kreeg te horen dat docenten van het Stanislas College letten op jongeren die rotzooi achterlaten in het park. Maar de jongeren zeggen zelf dat er geen sancties tegenover staan. De buurt ziet als oplossing meer prullenbakken in het park van een extra groot formaat.

Groen

De inspraakreactie van de KNNV-voorzitter Geert van Poelgeest liet aan duidelijkheid niets te wensen over. “ De gemeente wil minder schoffelen. Prima. Maar met milieuontlastende middelen. Dat is puur gif. Dit is waardeloos”, zei hij. Volgens Van Poelgeest moet de gemeente met de KNNV rond de tafel om samen goedkope en creatieve manieren te bedenken die het groen in Delft behouden. Dat mag wat hem betreft onderhoudsarm groen zijn. “Maar geen koekblikgroen. Net als nieuwbouwwoningen. Die zie ik liever ook niet. Koekblikken.”

Theater

Jan Bartels, directeur van theater De Veste, maakte de commissie duidelijk dat zijn cultuurhuis meer dan hard getroffen wordt door de 200.000 euro die de gemeente aan subsidie wil korten. Als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat, moet De Veste drie dagen per week dicht en worden internationale voorstellingen geschrapt.
Ook maakte hij duidelijk dat het theater weinig mogelijkheden heeft om zelf geld te vinden. Er wordt al samengewerkt met bedrijven en in de programmering met andere theaters om voorstellingen goedkoper naar Delft te halen. “We halen jaarlijks 145.000 euro uit de markt. De bezoekersaantallen stijgen. We zijn nummer 2, landelijk, als het om het aantal jeugdigen gaat.” Een verhoging van de entreeprijzen heeft volgens Bartels een zeer beperkt effect, omdat theaterproducenten 80% van de inkomsten opstrijken. 20% Gaat naar het theater. “Wanneer we 2 euro meer vragen, wil een producent daarvan ook 80%. Ze zijn niet gek.”

Poppodium

Programmacoördinator Gideon Rozendaal van Stichting Programmering Speakers vroeg de commissieleden de raad het advies te geven extra geld uit te trekken voor het Delftse poppodium. Ook dit jaar kampt Speakers met een tekort dat kan oplopen tot 55.000 euro. In de begroting zou volgens Rozendaal een substantieel hoger bedrag moeten worden opgenomen dan de 85.000 euro die de stichting nu jaarlijks ontvangt. Teruglopende bezoekersaantallen, negatieve berichten en stroomuitval deden Speakers dit jaar geen goed. En volgens Rozendaal is er bij de stichting ook geen duidelijkheid, omdat de aangekondigde visie op het popbeleid van de gemeente nog niet gereed is. Hij waarschuwde de commissie dat zonder extra subsidie en bij een oplopend tekort het Delftse poppodium verloren gaat en dat Speakers een commerciële koers gaat varen.

Erfgoed

Voorzitter Greetje van Walsum van de Historische Vereniging Delfia Batavorum hield een warm pleidooi voor Erfgoed Delft en DOK. Zelf ontvangt de vereniging geen subsidie. Maar de instellingen waar Delfia afhankelijk van is bij activiteiten en publicaties krijgen dat wel. Als de subsidie minder wordt, merkt Delfia Batavorum dat ook. De vereniging zou volgens Van Walsum graag gesprekspartner van de gemeente zijn om over de invulling van de bezuinigingen te praten.

Dat geldt ook voor de Hervormde Gemeente Delft die van de Nieuwe Kerk een monument van de toekomst wil maken. Dat is moeilijk wanneer een halvering van het gemeentelijk budget voor de renovatie betekent dat de kerk geen drie, maar anderhalf miljoen euro ontvangt. In totaal heeft de Nieuwe Kerk dertien miljoen nodig, waarvan de helft van het Rijk en een kwart van de Hervormde Gemeente moet komen.

Directeur Frank Koenen van de Nieuwe Academie adviseerde de commissieleden om de raad het besluit te laten nemen om de helft van het budget - dat is uitgetrokken voor gesprekken met de stad over de invulling van de bezuinigingen – door te sluizen naar Delftse creatieve organisaties. Voorzitter Dirk-Jan Dekker van de vereniging Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (DWH) deed een beroep op de commissieleden het huidige homobeleid aan te scherpen, uit te voeren en te voorzien van meetbare doelen.

Pagina opties