Begrotingsbehandeling start met beschouwingen

Dit item is verlopen op 16-11-2012.
16 oktober 2012 - Hoe ging het en hoe zou het moeten gaan met het besturen van de stad? Dat laten de elf fracties in de Delftse gemeenteraad donderdag 18 oktober horen tijdens de algemene beschouwingen. De vergadering begint om 19.00 uur.

In deze vergadering worden de programmabegroting 2013-2016 en de belastingverordeningen 2013 vastgesteld.

Dat gebeurt in twee rondes. De eerste termijn wordt aanstaande donderdag  afgewerkt. Na elke bijdrage van een fractie kunnen de fracties in een korte debatronde op elkaar reageren. Ook het college van b en w krijgt de kans een reactie te geven op de beschouwingen van de partijen.

Daarna wordt de vergadering geschorst tot donderdag 8 november. Op dinsdag 30 oktober en donderdag 1 november worden de begrotingsvoorstellen van het college verder besproken in de adviescommissies van de gemeenteraad.

De algemene beschouwingen kunnen rechtstreeks worden bekeken via de webcast

Pagina opties