Begroting en Prinsenhof op raadsagenda

Dit item is verlopen op 05-12-2018.
5 november 2018 – In de vergadering op donderdag 8 november neemt de gemeenteraad een besluit over de programmabegroting 2019-2022 en bespreekt de raad het proces rond de ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor museum Prinsenhof Delft en het Agathaplein. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.

Naast de begroting stelt de raad ook de belastingverordeningen voor 2019 vast. De fracties van Stadsbelangen Delft en de SP hebben bij dit agendapunt moties aangekondigd.

Bij de commissiebespreking van de ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor het Prinsenhof hebben Onafhankelijk delft, CDA en ChristenUnie laten weten dat ze bij dit onderwerp moties overwegen.

Belangstellenden kunnen de raadsvergadering bijwonen in het stadhuis op de Markt of thuis rechtstreeks bekijken via de webcast.

Agenda raadsvergadering

Pagina opties