APV en minder regels in commissie Middelen en Economie

Dit item is verlopen op 07-10-2011.

7 september 2011 - De commissie Middelen en Economie praat donderdag 8 september vanaf 20.00 uur in de raadszaal onder meer over een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en het project REAL (regeldruk en administratieve lastendrukvermindering).

De wijzigingen in de APV hebben onder meer betrekking op de Reclameverordening die ook wordt besproken. Enkele aanpassingen worden gerelateerd aan een motie "Kill the paarse krokodil" waarin werd gevraagd om te onderzoeken of een vergunning voor het plaatsen van een container, loods, keet of steiger geheel of gedeeltelijk afgeschaft kon worden.

De commissie wordt tevens door het college bijgepraat over de stand van zaken bij het verminderen van de regels (REAL). Over de wijzigingen in de APV en de Reclameverordening moet de gemeenteraad op 22 september een besluit nemen.

Op de agenda van de commissie staat verder informatie van het college over het Topteam water in de regio Delft, Rotterdam, Drechtsteden. Daarnaast wordt de reactie van het college behandeld op de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport Delft als centrum voor kennis en innovatie.

Pagina opties