Aparte inspreekavond begrotingsplannen

Dit item is verlopen op 02-12-2014.
1 december 2014 - Om alle inwoners, ondernemers en organisaties uit Delft de gelegenheid te geven te reageren op de begrotingsplannen, wordt op dinsdag 2 december een aparte inspreekavond gehouden. Deze begint om 20.00 uur.

 

U kunt op deze avond inspreken op alle onderwerpen uit de programmabegroting 2015-2018. De fracties bespreken de begrotingsplannen in de commissievergaderingen op 4, 10 en 11 december. Op donderdag 18 december wordt de programmabegroting door de gemeenteraad vastgesteld.

Wilt u inspreken of meer informatie hebben over de mogelijkheid om in te spreken, neem dan contact op met de griffie via griffie@delft.nl of (015) 260 24 16.

Pagina opties