Andere tijden commissievergaderingen

Dit item is verlopen op 29-10-2009.

29 september 2009 - De commissievergaderingen op 6 en 8 oktober beginnen niet om 20.00 uur zoals afgelopen vrijdag in de Stadskrant stond vermeld, maar om 19.00 uur.

Er vinden twee commissies achter elkaar plaats. De commissie Ruimte en Verkeer begint om 19.00 uur in de commissiekamer, om 21.00 uur in de raadszaal gevolgd door de commissie Samenleving en Volkshuisvesting.

Op donderdag 8 oktober begint de commissie Veiligheid, Stad en Milieu om 19.00 uur in de commissiekamer, De commissie Bestuur, Middelen en Economie vergadert die avond aansluitend in de commissiekamer.

Pagina opties