Afhandeling bezwaarschriften op overlegagenda

Dit item is verlopen op 04-01-2019.
4 december 2018 – De commissie Economie, Financiën en Bestuur buigt zich in de overlegvergadering op donderdag 6 december over de beleidsreactie van het college op de evaluatie van het gemengd model voor de afhandeling van bezwaarschriften door de gemeente Delft.

Dit gemengd model werd in 2015 ingevoerd en houdt in dat naast de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie relatief eenvoudige bezwaarschriften worden afgehandeld via ambtelijk horen. In de reactie op de evaluatie schrijft het college dat het gebruik van het gemengd model wordt voortgezet, omdat de ervaringen positief zijn.

In de overlegvergadering bespreekt de commissie verder het raadsvoorstel derde begrotingswijziging 2018, de zienswijze Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidskader Veiligheidsregio Haaglanden en de antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de PvdA over de straatnamen in Delft.

Gemeentesecretaris Hans Krul presenteert tijdens deze vergadering de stand van zaken van de organisatieontwikkeling van de gemeente Delft. In de commissie wordt tevens gesproken over de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.   

De commissie begint de vergaderavond om 19.45 uur met het Delfts Kwartiertje. De procedurevergadering begint om 20.00 uur. De overlegvergadering start rond 20.15 uur.

Agenda Delfts Kwartiertje

Agenda procedurevergadering

Agenda overlegvergadering

Pagina opties