Adviescommissies bespreken begroting

Dit item is verlopen op 27-11-2016.
27 oktober 2016 - In de aanloop naar de begrotingsvergadering van de gemeenteraad op donderdag 10 november houden de drie adviescommissies van de raad  volgende week hun vergaderingen over de programmabegroting  2017.

De eerste begrotingsvergadering wordt op dinsdag  1 november gehouden door de commissie Sociaal Domein en Wonen. De commissie Ruimte en Verkeer bespreekt de begroting op woensdag 2 november. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

De commissie Economie, Financiën en Bestuur vergadert op donderdag  3 november  over de programmabegroting. Deze vergadering begint om 19.30 uur omdat de commissie ook de najaarsrapportage bespreekt.

Inspreken

Om uw opvattingen over de begrotingsvoorstellen met de commissieleden te delen, kunt u zich als inspreker van te voren aanmelden bij de griffie via griffie@delft.nl of op de avond zelf bij de commissievoorzitter.

In de vergaderagenda’s van de verschillende commissies kunt u zien welke onderwerpen door de commissies worden besproken.

Agenda commissie Sociaal Domein en Wonen

Agenda Ruimte en Verkeer

Agenda commissie Economie, Financiën en Bestuur

Pagina opties